Czy radca prawny może być członkiem zarządu?

Praca radcy prawnego to zawód, który polega przede wszystkim na doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu interesów klienta przed sądami i innymi instytucjami państwowym, a także stronami postępowania. Szukasz odpowiedzi na pytanie, czy radca prawny może być członkiem zarządu? Według Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych nie ma żadnych norm prawnych, które wskazywałyby na fakt, że radca prawny nie może zostać członkiem zarządu np. w spółce.

Jednak według dokładnej interpretacji przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych, okazuje się, że radca prawny nie może, a na pewno nie powinien wykonywać innej pracy aniżeli ta związana z jego zawodem.

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, który jest regulowany zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Oznacza to, że wykonywanie tego zawodu ma na celu świadczenie przede wszystkim pomocy prawnej polegającej na:

  • występowaniu przed urzędnikami, sądami i instytucjami państwowymi w charakterze pełnomocnika,
  • pomocy w sporządzaniu dokumentacji sądowej np. pozwów o rozwód,
  • doradztwie prawnym niemalże we wszystkich kwestiach związanych z polskim prawem.

Rozważania dotyczące statusu radcy prawnego w przypadku spółki partnerskiej lub innej jako członka zarządu uwzględniają fakt, iż radca prawny w takich sytuacjach podlega pod przepisy dotyczące radców prawnych oraz pod kodeks spółek handlowych. Warto mieć na uwadze fakt, że relacje tych przepisów mogą rodzić pewne problemy związane z interpretacją tego, czy radca prawny ma prawo zostać członkiem zarządu spółki.

Stosowanie poszczególnych przepisów nie powinno ograniczać samodzielności i niezależności radcy prawnego. Z treści art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych wynika, że osoba na tym stanowisku radcy prawnego może być członkiem zarządu, szczególnie spółki partnerskiej, która dotyczy wykonywania wolnego zawodu. Warto też dodać, że istnieją pewne ograniczenia w kwestii łączenia funkcji członka rady nadzorczej z innymi funkcjami w spółkach. Przepisy kodeksu spółek handlowych zakazują przede wszystkim opcji łączenia stanowiska zatrudnionego radcy prawnego lub adwokata wraz ze stanowiskiem członka rady nadzorczej. 

Artykuł przygotowany przy współpracy z adwokat-kcw.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *