Edukacja dzieci z zespołem aspergera

Dzieci z zespołem Aspergera nie są niepełnosprawne a wykazują jedynie zaburzenia na tle neurologicznym, których możliwa jest całkowita terapia. Jak więc powinna wyglądać edukacja tychże dzieci? Przekonaj się czytając ten tekst.

Dzieci ze zdiagnozowanym Aspergerem nie powinny przede wszystkim uczęszczać do tradycyjnych placówek szkolnych czy przedszkolnych. Na szczęście istnieją w Polsce obiekty, takie jak przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera, w których przebiega specjalistyczne nauczanie.

Sama nauka oparta jest o standardowy program nauczania, jaki każdego roku zostaje wytyczony przez MEN. Różnice polegają natomiast w metodyce. Przede wszystkim każde dziecko traktowane jest indywidualnie, bierze się pod uwagę jego potrzeby, ale także etap rozwoju. Opiekę nad dziećmi z zaburzeniami tego rodzaju sprawuje wyspecjalizowana kadra pedagogiczna – niestety, w zwykłych placówkach opiekunowie i nauczyciele najczęściej nie są szkoleni względem odpowiedniego podejścia do dzieci „trudnych”.

W przedszkolach, do których przyjmowane są dzieci z Aspergerem grupy są mniej liczne a pedagodzy zatrudnieni są w większej ilości. Same sale również zostają odpowiednio wyposażone. Trzeba tutaj zaznaczyć, że oprócz tradycyjnej edukacji odbywa się w nich terapia, która ma na celu niwelowanie najbardziej uciążliwych objawów tego rodzaju zaburzeń. To nie tylko zajęcia z zakresu usprawniania motoryki ruchowej, która bardzo często zostaje zaburzona, ale również zajęcia, których celem jest sprawna komunikacja z otoczeniem. Okazuje się, że dzieci z Aspergerem mają trudności w nawiązywaniu kontaktów, są bardzo często wycofane, izolują się od społeczeństwa i rówieśników.

W przedszkolu dla dzieci z Aspergerem pobudza się czynniki odpowiedzialne za sprawne relacje w grupie. Dzieci uczone są empatii i wyrażania swoich potrzeb czy emocji. Każdy przedszkolak to osobny przypadek kliniczny, dlatego należy bać pod uwagę jego indywidualne preferencje, u każdego objawy Aspergera występują przecież w różnym natężeniu.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *