Integracja firmowa sposobem na konflikty w zespole

Praca w zespole wymaga od każdego pracownika zaangażowania. Tutaj kluczową rolę odgrywa komunikacja i relacje, których budowanie często może napotkać przeszkody. Poprawienie relacji między członkami zespołu wymaga specjalnych działań ukierunkowanych w źródło problemu.

Tworząc zespół, musimy być świadomi jak istotną funkcję pełni nasza praca. Pod koniec projektu wszyscy jesteśmy oceniani jako jeden zespół, dlatego nie możemy zapominać o zainwestowanym nakładzie pracy w projekt. Wzajemna komunikacja, zaufanie i chęć pomocy są niezastąpionymi elementami spajającymi zespół. Jeśli ich zabraknie, to zwiększa się ryzyko niepowodzenia realizacji przedsięwzięcia, nad którym wspólnie pracujemy.

W przypadku zarządzania zespołem to kierownik projektu ma za zadanie obserwować wszelkie nieprawidłowości, jakie mogłyby mieć miejsce. Mowa tu nie tylko o problemach związanych bezpośrednio z kwestiami realizacji projektu, ale również komunikacji. Konflikty nie służą dobrej atmosferze pracy i jest bardzo możliwe, że przyniosą negatywne konsekwencje. W momencie jak wystąpienia takich nieprawidłowości najlepiej jest działać natychmiast.

Integracja pracowników jest sposobem na wiele problemów w zespole. Pozwala również nawiązać relacje i wdrożyć się nowym pracownikom. Podczas integracji mamy okazję do naprawienia relacji i naprostowania konfliktów. Oczywiste jest, że nikt nie musi żywić do siebie sympatii, lecz ważne jest postawienie wspólnego celu ponad indywidualne urazy i waśnie.

Obecnie istnieje różnych sposobów na integrację pracowników. Integracja firmowa zazwyczaj może kojarzyć się ze wspólnym wyjazdem w góry i inne miejsca, gdzie możemy aktywnie spędzić czas. Jest okazja do rozmów i współpracy podczas różnych zajęć. Innym sposobem integracji pracowników są szkolenia integracyjne opierające się na grach szkoleniowych. Tutaj forma szkolenia jest nie typowa, ponieważ nie musimy słuchać kilkugodzinnego wykładu, jak mogłaby wskazywać sama nazwa. Gry szkoleniowe są atrakcyjnym sposobem na zbudowanie relacji, gdyż podczas rozgrywki mamy do czynienia z konkretnymi trudnościami, którym musimy sprostać.

Podczas gier szkoleniowych ważne jest osiągnięcie celu wspólnymi siłami. Możemy mieć za zadanie wspólne ułożyć most z gotowych elementów. W takim przypadku każdy z graczy musi dać z siebie wszystko i nie można mówić tutaj o ignorancji ani braku zaangażowania. Gra tego typu może również obnażyć wzajemna niechęć niektórych pracowników, co będzie stanowić sygnał to podjęcia kolejnych działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *