Jak zachęcić dziecko do nauki?

Nie ma wątpliwości, że polski program kształcenia posiada liczne niedociągnięcia, które skutecznie zniechęcają samych uczniów do zdobywania wiedzy. Okazuje się, że mnogość zajęć teoretycznych i poznawanie nudnych regułek nie sprawia, iż dzieci są chętne poznawania świata i rządzących nim reguł. Już dawno udowodniono przecież, że to nauka poprzez zabawę daje najlepsze efekty, przede wszystkim biorąc pod uwagę tych najmłodszych uczniów w klasach 1-3.

Co więcej, dzisiaj powinno korzystać się z innowacyjnych metod, nierzadko takich, które zakładają stosowanie nowoczesnej technologii. Przykładem może być projektor interaktywny, który zresztą coraz częściej wykorzystywany jest już nie tylko na salach zabaw, ale i w szkołach. Sami pedagodzy dostrzegają konieczność nauki dzieci innym systemem, tym znacznie bardziej rozwojowym. Rozrywka również może być edukacyjna i podłoga bądź stół interaktywny jest tego doskonałym przykładem.

Dziecko najlepiej zachęca się do nauki, kiedy ta przebiega nieświadomie, właśnie w czasie zabawy. Nowoczesne rozwiązania dają szansę rozrywki na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wspomniana już podłoga bądź stół interaktywny pozwala bawić się w liczenie, czytanie, rozwija sprawność motoryczna i koncentrację uwagi, uczy nawet języków obcych. Co ważne, by taka nauka mogła przynosić zamierzone skutki, niezbędne jest dobieranie gier zgodnie z wiekiem, etapem rozwoju każdego dziecka czy jego zainteresowaniami. Liczy się indywidualne podejście, chociaż taka edukacja może przebiegać samodzielnie albo zespołowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *