Optymalne kształcenie dzieci z aspergerem

Nie ma żadnych wątpliwości, że dzieci z aspergerem wymagają szczególnej opieki. Nie tylko ich kształcenie i odpowiednia terapia wpływa na prawidłowy rozwój i niwelowanie niepożądanych objawów. Okazuje się, że to również samo społeczeństwo i kontakt z nim odgrywa w tym przypadku bardzo ważną rolę.

Zespół aspergera wykazuje zaburzenia na tle neurologicznym. To właśnie poczucie wyobcowania, osamotnienia bądź wręcz przeciwnie, nadaktywność, rozdrażnienie, agresja czy bycie w centrum uwagi uznaje się za podstawowe objawy tego typu zaburzeń.

Dziecko z aspergerem nie może uczęszczać do standardowej placówki szkolnej. Kadra pedagogiczna, która w nich edukuje w żadnym wypadku nie jest jest wyszkolona, by sprawować opiekę nad takimi uczniami, nie mówiąc już o ich sprawnej terapii i rozwoju. To nie wszystko bowiem zespół aspergera w szkole nie jest tolerowany przez innych, całkiem zdrowych uczniów. Nie wszyscy rozumieją przebieg zaburzeń, a co za tym idzie, dziecko jest wyśmiewane i odtrącane. Nie ma przyjaciół, nie jest akceptowane przez rówieśników. W rezultacie zamyka się w sobie jeszcze bardziej a zespół aspergera zamiast być terapeutowany, tylko znacznie rozszerza swoje spektrum.

Najlepszym rozwiązaniem są szkoły integracyjne. W nich dziecko z aspergerem nie tylko znajduje zrozumienie i przyjaźń rówieśników, ale zyskuje również idealne warunki do własnego rozwoju. Kształcenie dzieci z aspergerem w specjalistycznej placówce to nie tylko nauka podstawowego programu, ale również niezbędna terapia. Dzięki temu, w kolejnych etapach swojego życia, każde dziecko z aspergerem może być samodzielne. Prowadzone zajęcia w takich placówkach są w pełni dopasowane do potrzeb i możliwości uczniów. Przez co dedykowany scenariusz zajęć rewalidacyjnych jest przystępny i daje duże możliwości, których osiągnięcie nie jest możliwe przy wykorzystaniu standardowych środków edukacyjnych. Nie można zapominać, że podczas takich zajęć są wykorzystywane nowoczesne technologie i rozwiązania, wśród których jest interaktywna podłoga.

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *