Rola opinii biegłego sądowego

Biegli sądowi powoływani są do spraw niestandardowych. Do takich, przy których sędzia nie może wydać sprawiedliwego werdyktu tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Biegły sądowy jest ekspertem, który wykazuje najlepszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w danej specjalizacji. Do tych, którzy w sprawach sądowych powoływani są najczęściej, zaliczani są grafolodzy, lekarze o różnych specjalizacjach czy fachowcy z zakresu kryminalistyki.

Zadaniem biegłego sądowego jest dołożenie wszelkich starań, by wyciągnąć rzetelne wnioski w danej sprawie. Musi wykorzystać dostępną technikę, badania czy wiedzę teoretyczną, by wydać rzeczową opinię. Taka opinia może być ważna przy wydawaniu werdyktu sądu. Sąd może taką opinię przyjąć albo odrzucić. W tej kwestii ma zupełna dowolność.

Okazuje się jednak, że w niektórych sprawach udział biegłego sądowego jest obowiązkowy. To przypadki, w których świadkami czy ofiarami są dzieci albo osoby zaangażowane w sprawę wykazują różnego rodzaju problemy zdrowotne, które mogłyby mieć wpływ na jakość zeznań.

Opinia biegłego sądowego jest nierzadko wsparciem dla sędziego. Wiadomo przecież, że nie jest on specjalistą w każdej dziedzinie, a werdykt ogłasza na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.  Obiektywne wnioski niezależnego biegłego sądowego mogą okazać się kluczowe dla sprawy.

Ciekawostką jest fakt, że do jednej sprawy może zostać powołanych kilku biegłych sądowych. Z takim wnioskiem może wystąpić sąd oraz każda strona postępowania. W tym celu przydaje się lista biegłych sądowych. Bydgoszcz, Gdańsk Rzeszów i każde inne miasto w Polsce takowymi dysponuje. Takie listy funkcjonują przy Sądach Okręgowych i to właśnie na nich znajdują się biegli sądowi o konkretnych specjalizacjach. W przypadku, kiedy powołanych jest kilku biegłych, a ich opinie są od siebie różne, sąd może je w całości odrzucić albo przyjąć tylko te, które sam uznaje za słuszne. Zdanie sędziego jest w każdej sprawie decydujące. W tej kwestii ma zupełną dowolność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.