Rola opinii biegłego sądowego

Biegli sądowi powoływani są do spraw niestandardowych. Do takich, przy których sędzia nie może wydać sprawiedliwego werdyktu tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Biegły sądowy jest ekspertem, który wykazuje najlepszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w danej specjalizacji. Do tych, którzy w sprawach sądowych powoływani są najczęściej, zaliczani są grafolodzy, lekarze o różnych specjalizacjach czy fachowcy z zakresu kryminalistyki.

Zadaniem biegłego sądowego jest dołożenie wszelkich starań, by wyciągnąć rzetelne wnioski w danej sprawie. Musi wykorzystać dostępną technikę, badania czy wiedzę teoretyczną, by wydać rzeczową opinię. Taka opinia może być ważna przy wydawaniu werdyktu sądu. Sąd może taką opinię przyjąć albo odrzucić. W tej kwestii ma zupełna dowolność.

Adwokat rozwodowy Warszawa, a rola biegłego sądowego

Sprawy rozwodowe są specyficznymi postępowaniami, które mają duży wpływ na nasze życie i relacje z dziećmi. Praktycznie w każdym przypadku niezbędne jest skorzystanie z pomocy Adwokata rozwodowego. Wówczas jego zadaniem jest reprezentowanie naszego interesu w sądzie, co ma duże znaczenie na przebieg całego postępowania. Dlatego warto poświęcić czas, żeby sprawą zajął się doświadczony prawnik. Warszawa – rozwód w niektórych przypadkach na wniosek sądu może podjąć decyzję o powołaniu biegłego sądowego, którego udział będzie niezbędny.

Opinia biegłego sądowego jest nierzadko wsparciem dla sędziego. Wiadomo przecież, że nie jest on specjalistą w każdej dziedzinie, a werdykt ogłasza na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.  Szczególnie dotyczy to spraw rozwodowych i ustalenia władzy rodzicielskiej. Wówczas biegły sądowy psycholog ma za zadanie przeanalizować relacje rodziców z dzieckiem. Obiektywne wnioski niezależnego biegłego sądowego mogą okazać się kluczowe dla sprawy.

Ciekawostką jest fakt, że do jednej sprawy może zostać powołanych kilku biegłych sądowych. Z takim wnioskiem może wystąpić sąd oraz każda strona postępowania. W tym celu przydaje się lista biegłych sądowych. Bydgoszcz, Gdańsk Rzeszów i każde inne miasto w Polsce takowymi dysponuje. Takie listy funkcjonują przy Sądach Okręgowych i to właśnie na nich znajdują się biegli sądowi o konkretnych specjalizacjach. W przypadku, kiedy powołanych jest kilku biegłych, a ich opinie są od siebie różne, sąd może je w całości odrzucić albo przyjąć tylko te, które sam uznaje za słuszne. Zdanie sędziego jest w każdej sprawie decydujące. W tej kwestii ma zupełną dowolność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *