Szkoła integracyjna – zalety

Szkoła integracyjna to przede wszystkim placówka, w której naukę pobierają dzieci zarówno całkowicie zdrowe jak i te, które wykazują pewnego rodzaju zaburzenia na tle neurologicznym czy dysfunkcje motoryki ruchowej.

Szkoła integracyjna ma wiele zalet. Oprócz tego, że prowadzony jest w niej standardowy program nauczania wytyczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to odbywa się w nich rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami. Korzystają na tym również dzieci całkiem zdrowe – uczą się tolerancji, akceptacji, pomocy innym, dokładnie wiedzą co to empatia i funkcjonują w oparciu o zasady wzajemnej współpracy.

Istnieją też inne walory. Przede wszystkim szkoła integracyjna w Warszawie organizuje najczęściej klasy mniej liczne – w jednej jest od 15 do 20 uczniów a opiekę nad nimi sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli. Idealne jest również to, iż do każdego ucznia podchodzi się indywidualnie, grupy nie traktuje się jako ogółu, ale jak zespół poszczególnych jednostek. Dzięki temu każdy ma szansę na rozwój zgodny ze swoim tempem i możliwościami.

Co ważne, kadra pedagogiczna w szkole integracyjnej jest specjalnie wykwalifikowana. Przechodzi specjalistyczne szkolenia, wie jak nauczać, wpływać na rozwój uczniów i niwelować określone zaburzenia. To niezwykle korzystne biorąc pod uwagę możliwość sprawnego funkcjonowania uczniów w społeczeństwie.

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *