Wypadek przy pracy na wózku widłowym — kiedy należy się odszkodowanie?

Czy wiesz, że praca na wózku widłowym obarczona jest wręcz ogromnym ryzykiem dla operatora takiego sprzętu? Co ciekawe, to właśnie podczas pracy na takim urządzeniu dochodzi do ogromnej liczby wypadków, które kończą się czasowym bądź trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Sprawdź, komu należy się odszkodowanie w takiej sytuacji i czy każdy pracownik, który uległ wypadkowi na wózku widłowym, na pewno otrzyma odpowiednią rekompensatę finansową za poniesione straty zdrowotne i utratę ewentualnych korzyści.

Praca na wózku widłowym

Co istotne, praca na wózku widłowym może być realizowana tylko przez pracowników, którzy posiadają w tym celu niezbędne uprawnienia. Operator wózka widłowego musi ukończyć właściwe szkolenie i zdać specjalne egzaminy. Jeśli do wypadku na wózku widłowym doszło z winy pracownika, który podjąć się takiego zadania bez uprawnień, otrzymanie odszkodowania jest wątpliwe. Pewne jest natomiast, że pracodawca zostanie ukarany, ponieważ to on jest odpowiedzialny za warunki w miejscu pracy i delegowanie obowiązków.

Stan operatora wózka widłowego

Sprawy o odszkodowanie w Częstochowie, które wynikają z doznania uszczerbku na zdrowiu jako efekt wypadku na wózku widłowym, bardzo często kończą się bez korzyści dla poszkodowanego. Warto wziąć pod uwagę, że na wózku widłowym może pracować nie tylko uprawniony operator. Pracownik musi być w pełni sprawny, nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, a w umowie o prace muszą być wyraźnie zaznaczone jego obowiązki, które uwzględniają korzystanie z tego urządzenia.

Jak potwierdza kancelaria odszkodowawcza w Częstochowie, odszkodowania nie otrzyma operator wózka widłowego, który uległ wypadkowi poza wyznaczonym miejscem pracy czy poza godzinami realizacji zawodowych obowiązków.

 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *